ČTENÍ - ÚVOD

Část Čtení je členěna do 5 na sebe navazujících oddílů: čtení písmen, čtení slabik, čtení slov, čtení vět a čtení textů. Každý oddíl je dále rozkrokován z hlediska techniky. Slovní zásoba nesmí dítě podceňovat ani přeceňovat, jinak dítě ztrácí zájem.

Metodika čtení sice vychází zatím z běžně používané analyticko-syntetické metody výuky u nás, ale snažili jsme se o citlivé propojení nácviku techniky a dovednosti porozumění čtenému. Věříme, že i zastánci dalších metod najdou plnohodnotné využití tohoto programu.

Základní volby pro celou část "Čtení"

  1. Typ cvičení: vybereme, co chceme procvičovat….
  2. Výběr písmen: písmena, která chceme s dítětem procvičovat, označíme v části „Z nabídky“ nebo využijeme „Vlastní výběr“ nebo procvičujeme „Bez omezení“ (platí pro čtení písmen, slabik, slov).
  3. Způsob zobrazení čtených písmen, slabik, slov a vět:
  1. Další volby:

V části "Čtení" má zvláštní důležitost nastavení systémových parametrů. Manipulace s barvou, velikostí a typem písma umožňuje vytvářet individuální a originální programy rozvoje techniky čtení, které vycházejí z osobnosti dítěte, a tím zapojovat další funkce, které potřebují být více rozvíjeny popř. tak můžeme dítěti pomoci nalézt kompenzační techniky.