URČOVÁNÍ SMĚRŮ

  

 Tento oddíl obsahuje cvičení zaměřená na pravo-levou orientaci a dítě se postupně seznamuje s pojmy: nahoru, dolů, doprava, doleva, doprava nahoru, doprava dolů, doleva nahoru a doleva dolů.

  1. Pohybující obrázky 

V tomto cvičení je možné volit počet pohybujících se figur (3-10), rychlost jejich pohybu a barvu pozadí, na kterém se pohybují.

  1. Jeden obrázek - Dítě má vybrat správnou odpověď na otázku ze sloupce v pravé části obrazovky a kliknout na ni. V případě potřeby si dítě může nechat přečíst nabízené možnosti kliknutím pravého tlačítka myši na ně. Volba obtížnosti je stejná jako ve cvičení 1.

  2. Více obrázků - Dítě má za úkol označit všechny obrázky, které směřují požadovaným směrem. Volba obtížnosti je stejná jako ve cvičení 1 a dále je možná volba počtu a velikosti obrázků.

ukázka cvičení "Pohybující obrázky - 2 směry"