ORIENTACE - ÚVOD

Tato část je věnována prostorové orientaci, pravo-levé orientaci, orientaci v řadě a v čase, která dělá dětem se specifickými poruchami učení výrazné obtíže. Obtíže v této oblasti se  mohou promítat do všech předmětů i oblastí běžného života.

Tato část je členěna do 5 oddílů: 

  1. pravo-levá orientace
  2. určování směrů
  3. orientace v řadě
  4. orientace v prostoru
  5. orientace v času.