ORIENTACE V ČASU - Denní doba a roční období

  

Orientace v čase dělá dětem se specifickými poruchami učení výrazné obtíže. Proto se jí věnujeme i v našem programu.

 

Dítě se seznamuje s pojmy:

  1. Určení doby - Kdy to je?

  1. Výběr obrázků

K některým obrazům je zobrazena nápověda a dítě si ji může nechat přečíst kliknutím pravého tlačítka myši na obrázek.

ukázka cvičení "Roční období - Výběr obrázků"