ORIENTACE V ČASU - Hodiny

    

Tento úkol umožňuje dětem pracovat s digitálním a analogovým časem. Je možné zvětšovat hodiny a vybrat si typ ciferníku (opakovaným klikáním na ikonu „Typ ciferníku“).

  1. Ukázka - Zobrazuje se vztah mezi analogovým a digitálním časem.

  2. Nastavení času - Dítě má dle příkazu nastavit hodiny klikáním na ikonu „Hodiny + nebo -„ a na ikonu „Minuty + nebo -„ na udaný čas (vyjádřený slovně nebo číselně).

  3. Určování času - Dítě má odpovědět na otázku „Kolik je hodin?“ Správnou odpověď (vyjádřenou slovně nebo číselně) v nabídce v pravé části obrazovky označí kliknutím. Je možné zvolit počet nabízených možností a nechat si je přečíst kliknutím pravého tlačítka myši na ně.

ukázka cvičení "Hodiny - Určování času"