ORIENTACE V ČASU - Měsíce v roce

  

  1. Pořadí měsíců v roce - Úkolem dítěte je seřadit do sloupce uprostřed obrazovky měsíce tak, jak jdou za sebou.

  2. Určování měsíců - Dítě dle pokynu vybírá ze sloupce s měsíci uprostřed obrazovky správnou odpověď.

  1. Správné dvojice - Dítě uslyší sdělení typu např. „Příští měsíc bude červenec.“ Z nabízených možností má pak kliknutím označit správné dvojice např.: tento měsíc - červen, minulý měsíc – květen.

  1. Dvojice podle pořadí - Klikáním má dítě přiřazovat měsícům jejich pořadí v roce např. 5.-květen. Je zde možnost volby počtu zobrazených dvojic.

  2. Orientace v roce - Dítě se seznamuje s pojmy hned před, hned za, předcházející, následující. Z měsíců zobrazených na obrazovce vybírá a klikáním označuje správné odpovědi.

Správné odpovědi ve všech typech cvičení si dítě může nechat přečíst kliknutím pravého tlačítka myši na ně. V levé části obrazovky je možné si nechat při všech úkolech zobrazit nápovědu tj. správné pořadí měsíců v roce.

 

ukázka cvičení "Měsíc - Řada"