ORIENTACE V ČASU - Časová posloupnost

  

Dítě má za úkol seřadit obrázky podle časové posloupnosti. Je možné nastavit 2 obtížnosti.

 

ukázka cvičení "Časová posloupnost"