RECENZE

Mgr. Šárka Boguschová

Program je velmi dobře využitelný v běžné výuce i při individuální práci s dětmi s odkladem školní docházky, s nerovnoměrným rozvojem percepčních a kognitivních dovedností, s nadanými dětmi s časným zájmem o čtení, dětmi se specifickými poruchami učení i s těmi, kteří pocházejí z jiného sociokulturního prostředí. Variabilita nastavení a obsah je velmi široký a podporuje individuální práci se žákem. Obsah převyšuje grafické zpracování, které ale neubírá programu na hodnotě. Některé části lze po nastavení také využít v práci logopeda. Program byl vytvořen v úzké spolupráci se speciálním pedagogem a vyhovuje nárokům SW vhodného pro práci se žáky se specifickými poruchami učení. Rovněž podporuje rozvoj komunikace a jazykových dovedností u dětí pocházejících z jiného sociokulturního prostředí. Manuál programu, který je dostupný na instalačním CD, je velmi podrobný a obsáhlý a lze ho považovat za metodickou příručku. Obsahuje i ukázky u programu a lze si podle něj dobře představit obsah. Užitná hodnota programu je vysoká.