Úvod

Opisování a diktát

Opisování písmen

Opisování slabik

Opisování slov

Opisování vět

Sluchová analýza

Dvojice - písmena

Dvojice - slabiky

Hledání písmena

Hledání obrázku

Dlouhé krátké slabiky

Rozdělování slovních spojení

Jak se vysloví samohlásky