ZÁBAVNÉ PROCVIČOVÁNÍ - ÚVOD

 Tato část se zaměřuje na cvičení zrakového zapamatování konkrétních a konkrétně-abstratních obrázků i abstraktních tvarů (písmena), skládání částí v celek, vizuomotoriku, orientaci na ploše, na cvičení koncentrace a také na zábavné procvičení čtení (písmen, slabik i slov). 

Tato část je členěna do 4 oddílů: 

  1. Omalovánky
  2. Skládanky
  3. Rexeso
  4. Pexeso