ČTENÍ - PÍSMENA

Cílem je seznámit dítě s tvary písmen  v textu vyhledáváním. Vyvozování probíhá na slovních spojeních s originálními doprovodnými obrázky. Vycházíme z reálných situací a s využitím jmen dětí pro zvýšení motivace malých čtenářů. Pro počáteční seznamování s písmeny jsme vyloučili písmena q, x, w. Cvičení je možno využít k nácviku levo-pravého směru očního pohybu.

Typ cvičení:

  1. Písmena s obrázky (viz obr.2.1.1) - klikáním na tlačítko „Další“ procházíme postupně všemi vybranými písmeny.

  2. Velká písmena

  3. Malá písmena

  4. Velká i malá písmena

  5. Dvojice: malá - velká písmena

obr.2.1.1: ukázka cvičení "Písmena s obrázky"