ČTENÍ - SLABIKY

Obtížnost je rozdělena do čtyř skupin: jednoduché otevřené slabiky, otevřené slabiky,  zavřené slabiky a společné procvičovaní otevřených a zavřených slabik. Doporučujeme využívat čtení s postřehováním, tedy čtení s náhodným umístěním slabik.

Typ cvičení:

  1. Jednoduché otevřené slabiky

  2. Otevřené slabiky

  3. Zavřené slabiky

  4. Otevřené i zavřené slabiky

obr.2.2.1: základní obrazovka oddílu "Čtení slabik"