ČTENÍ - TEXTY

Nabídka oddílu "Čtení textů" je již podřízena porozumění čtenému a povzbuzení zájmu o psaný text a literaturu vůbec. Obsah textu představuje pro dítě spíše jakousi kartotéku pro získání přehledu o tom, kde a co zajímavého si může přečíst. Dítě si vybírá zájmový text ze zábavných knížek, časopisů, encyklopedií, atlasů atd. Snažili jsme se i o zábavný obsah textů, které jsou doprovázeny  ilustrativními obrázky pro lepší porozumění čtenému.

Typ cvičení:

  1. Pohádky a povídky (viz obr.2.5.1)

  2. Vtipy

  3. Hádanky (viz obr.2.5.2) - Po přečtení textu vybírá čtenář správné řešení z nabídky odpovědí.

  4. Příroda

  5. Technika

  6. Společnost a kultura

  7. Zeměpis

  8. Historie

Čtenář si  může vybrat "Obtížnost 1 či 2". Při volbě „Zobrazit celý text“ můžeme s textem pracovat metodicky podle individuálních potřeb dítěte (např. rozhovor o obsahu, dávat doplňující otázky, cvičit orientaci v textu, procvičovat mluvnické kategorie atd.).

obr.2.5.1: ukázka cvičení "Pohádky a povídky"

obr.2.5.2: ukázka cvičení "Hádanky"