ČTENÍ

Metodika čtení sice vychází z analyticko-syntetické metody výuky, ale snažili jsme se o citlivé propojení nácviku techniky a dovednosti porozumění čtenému (na rozvoj čtení s porozuměním se však celkově soustředí náš další program ABC do školy). Věříme, že i zastánci dalších metod najdou plnohodnotné využití tohoto programu. Tato část je členěna do pěti na sebe navazujících oddílů: čtení písmen - čtení slabik - čtení slov - čtení vět - čtení textů. Každý oddíl je dále rozkrokován z hlediska techniky, porozumění čtenému a zájmů čtenářů. Slovní zásoba nesmí dítě podceňovat ani přeceňovat, jinak dítě ztrácí zájem.

Základní volby pro celou část "Čtení"

  1. Typ cvičení – vybereme, co chceme procvičovat.

  2. Výběr písmen - volíme písmena, které chceme s dítětem procvičovat (platí pro čtení písmen, slabik, slov) nebo procvičujeme bez omezení.

  3. Způsob zobrazení - čtených písmen, slabik, slov a vět:

  1. Typ písmen (platí pro čtení slabik, slov a vět):

Kromě výše uvedených voleb je možné si ještě zvolit:

Tlačítka se šipkami umožňují obrazovku zužovat nebo rozšiřovat v naznačených směrech.

Během cvičení je možno libovolně zvyšovat nebo snižovat počet úkolů. Rovněž je možno v průběhu úkolu změnit rychlost (je-li zvolen „Závod s časem"). Kliknutím na ikonu "Nový úkol" (je-li zvoleno „Skrýt volby“) můžeme cvičení předčasně ukončit.

V této části "Čtení" má zvláštní  důležitost nastavení systémových parametrů. Manipulace s barvou, velikostí a typem písma umožňuje vytvářet individuální a originální programy rozvoje techniky čtení, které vycházejí z osobnosti dítěte, a tím zapojovat další funkce, které potřebují být více rozvíjeny popř. tak můžeme dítěti pomoci nalézt kompenzační techniky.

obr.2.0: ukázka volby typu písmen "Malá, velká náhodně"