ORIENTACE

Tato část se zaměřuje na vytváření a rozvoj pravo-levé a prostorové orientace, orientace v rovině, v řadě i v času (tzn. v denní době i v ročním období, ve dnech v týdnu a v měsících v roce, v časové posloupnosti), tj. na rozvoj oblastí, ve kterých mají mnohé z dětí se speciálními vzdělávacími potřebami obtíže.