Co nového ve verzi 11.1

DysCom 11.1 obsahuje nejen celou verzi DysCom 3.1 i DysCom 10.1, ale navíc je zde:

·         nová část Předpony nad-, pod-, … - procvičování psaní skupin hlásek, které vznikají při odvozování slov předponami,

·         nová část Přípony –ný, -ní (-, -, …) - psaní n a nn např. u přídavných jmen odvozených příponou –ní, -ný  od podstatných jmen atd.,

·         rozšířená část Vyjmenovaná slova o vyhledávání příbuzných slov k vyjmenovanému slovu a vytváření dvojic vyjmenované slovo – slovo příbuzné atd.,

·         rozšířená část Podstatná jména o vyhledávání slov, která se skloňují podle zadaného vzoru,

·         rozšířená část Slovesa o doplňování í v osobní koncovce přítomných tvarů,

·         rozšířená část Doplňování čárek a háčků o procvičování psaní u, ú, ů ve slovech (slova s předponami, slova složená,  kořen slov)

·         rozšířená část Rozdělování slovních spojení o rozlišování předložek a předpon,

·         podstatné rozšíření množství dat v mnoha cvičeních,

·         přehlednější uspořádání nabídky, čímž se zlepšuje orientace v programu.