RECENZE

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

psycholog, spec. pedagog

Počítačový program DysCom hodnotím velmi pozitivně. Domnívám se, že program tohoto typu v nabídce počítačových programů chyběl, a že je dětem se specifickými výukovými potřebami "šitý na míru". Je na něm totiž vidět, že byl vytvořen odborníky, kteří problematiku těchto dětí znají, umí s nimi pracovat a vědí, co tyto děti ke kompenzaci svých obtíží potřebují.Program se mi zdá být komplexní a svou variabilitou použitelný pro poměrně širokou škálu jak věku dětí, tak i rozvoje jejich mentálních schopností, znalostí a dovedností. Přestože je určen víceméně pro žáky 1. stupně ZŠ, mohou s některými jeho částmi pracovat i děti předškolního věku (plní tedy preventivní funkci) a také děti navštěvující 2. stupeň. Tím, že je program velmi variabilní, umožňuje individualizaci práce, a to je vlastně při reedukační činnosti s těmito dětmi to nejdůležitější.