SLOVNÍ DRUHY

Zde se zaměřujeme na rozlišování slovních druhů (vyhledávání, určování, přiřazování). Následně pak na určování mluvnických kategorií u podstatných jmen, přídavných jmen a sloves (zvládnutí určování jednotlivých mluvnických kategorií je nutné pro správný pravopis i, y v koncovkách těchto slovních druhů) a správné užití tvarů zájmen já (mně/mě), ona (ji/jí, ni/ní), naše (naši/naší), vaše (vaši/vaší), předložkových vazeb a předložek s a z.

I zde umožňuje program širokou variabilitu výběru a poskytuje možnost vizuální podpory při určování a doplňování.