Úvod

Dlouhé a krátké slabiky

Doplňování čárek a háčků

Rozdělení slovních spojení

Párové souhlásky

Opisování a diktát