Úvod

/ bje, / vje

Mně / mě ve slovech

Předpony s-, v-, vz-

Předpony nad-, pod-, …

Přípony –ný, -ní (-, …)