Úvod

Di, ti, ni, dy, ty, ny,…

Vyjmenovaná slova

Podstatná jména

Podmět a přísudek

Slovesa

Přídavná jména