ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ

Tento oddíl představuje především cílené cvičení zrakového vnímání: zrakové rozlišování konkrétních či abstraktních obrázků se zaměřením na inverzní tvary, rozlišování písmen, slabik, slov, rozlišování figury a pozadí, stimulace levo-pravého směru očního pohybu, cvičení pravo-levé orientace, zrakové pozornosti, cvičení vizuomotoriky, cvičení zrakové paměti a koncentrace.

Rozvojem zrakového vnímání podporuje tedy program „technické dovednosti“, které jsou potřebné k úspěšnému rozvoji gramotnosti.