NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 10, 100, 1000 atd.

1.            Násobení

·      Ukázky – Animace (podobná jako video), zobrazuje postupně jednotlivé kroky při provádění výpočtu.

Po volbě typu početní operace „Násobení“ má žák na obrazovce zobrazený příklad na násobení celého čísla číslem 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 nebo 1 000 000 - podle volby. Po kliknutí na „Animace“ může sledovat průběh výpočtu příkladu (viz obr. 1 – 4). Rychlost průběhu animace je možné posuvníkem zvyšovat nebo snižovat.  Po kliknutí na „Další ukázky“ může sledovat výpočet dalších příkladů.

obr.1

obr.2

obr.3

obr.4

 

·      Doplňování – Žák může procvičovat příklady na násobení celého čísla čísly 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 nebo 1 000 000 - podle volby. V případě volby „Se stejným činitelem“ mají všechny zobrazené příklady stejné činitele (viz obr.5). Bez této volby mají zobrazené příklady různé činitele. Úkol žák provede tak, že klikne myší na okénko s otazníkem a doplní výsledek.

obr.5

2.            Dělení

·      Ukázky – Animace (podobná jako video), zobrazuje postupně jednotlivé kroky při provádění výpočtu.

Po volbě typu početní operace „Dělení“ má žák na obrazovce zobrazený příklad na dělení celého čísla (číslo má na místě jednotek, desítek atd. nuly) číslem 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 nebo 1 000 000 - podle volby. Po kliknutí na „Animace“ může sledovat průběh výpočtu příkladu. Rychlost průběhu animace je možné posuvníkem zvyšovat nebo snižovat.  Po kliknutí na „Další ukázky“ může sledovat výpočet dalších příkladů.

·      Doplňování – Žák může procvičovat příklady na dělení celého čísla (číslo má na místě jednotek, desítek atd. nuly) čísly 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 nebo 1 000 000 - podle volby. V případě volby „Se stejným dělitelem“ mají všechny zobrazené příklady stejné dělitele. Bez této volby mají zobrazené příklady různé dělitele (viz obr.6). Úkol žák provede tak, že klikne myší na okénko s otazníkem a doplní výsledek.

obr.6