POČETNÍ OPERACE

Část početní operace má 6 oddílů - sčítání, odčítání, násobení dělení, písemné sčítání a písemné odčítání. I zde se nadále pracuje s názorem. Kromě samotného procvičování se program soustředí na pochopení podstaty příslušných operací.