POČETNÍ OPERACE

Část početní operace má 7 oddílů - sčítání, odčítání, násobení, dělení, písemné sčítání, písemné odčítání a násobení a dělení čísly 10, 100, 1000 atd. I zde se nadále pracuje s názorem. Kromě samotného procvičování se program soustředí na pochopení podstaty příslušných operací.