POČETNÍ PŘEDSTAVY

Tato část se zaměřuje na vytváření předmatematických představ (Tato etapa časově spadá do předškolního věku a na začátek 1. ročníku.) a číselných představ. Pokud předmatematické představy nejsou vytvořeny, může mít dítě později potíže se zvládnutím matematiky. Část „Početní představy“ je členěna do 3 oddílů: Geometrické tvary, Porovnávání a Postřehování.