SEZNÁMENÍ S ČÍSLY

Zde se zaměřujeme na utváření číselných představ (zvlášť důležité je utváření číselných představ v oboru do 10), porovnávání čísel, rozklady čísel, orientaci v číselné řadě, globální zvládnutí množství bez odpočítávání po jedné. Uvedené dovednosti v oboru do 10 jsou velmi důležité pro úspěšné zvládnutí dalšího počítání v desítkové soustavě. V této části je zařazeno i seznámení s vícecifernými čísly.

 I zde poskytuje program dětem dostatečnou názornou oporu, volba typu figur umožňuje abstrahovat postupně od konkrétních obrázků.