Úvod

Dělitelnost přirozených čísel

Zlomky

     Základní pojmy

     Jednoduchá operace

     Porovnávání

     Rozšiřování a krácení

     Sčítání a odčítání zlomků

     Část z celku

Desetinná čísla

    Pojmy

    Číselná osa

    Porovnávání

    Řádová tabulka

    Sčítání a odčítání 

Zaokrouhlování

Římská čísla