Objevitel 11.1 - program pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v matematice

Hlavní nabídka    Orientace a rozlišování    Početní představy    Seznámení s čísly    Početní operace    Vyšší matematika    Peníze    Zábavné procvičování