Objevitel 10.1 - program pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v matematice

Hlavní nabídka    Orientace    Početní představy    Seznámení s čísly    Početní operace    Vyšší matematika    Zrakové vnímání    Zábavné procvičování