NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL 10, 100, 1000 atd.

1.            Násobení

·      Postup – Žák si může nechat zobrazit, jak postupovat při násobení desetinného čísla čísly 10, 100, 1 000 atd. (viz obr.1)

obr.1

·      Ukázky – Animace (podobná jako video), zobrazuje postupně jednotlivé kroky při provádění výpočtu.

Žák má na obrazovce zobrazený příklad na násobení desetinného čísla číslem 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000 - podle volby. U desetinného čísla je možné zvolit počet číslic za desetinnou čárkou od 1 do 5 a počet číslic před desetinnou čárkou od 0 do 5. Po kliknutí na „Animace“ můžeme sledovat průběh výpočtu příkladu (viz obr. 2 – 9). Rychlost průběhu animace je možné posuvníkem zvyšovat nebo snižovat.  Po kliknutí na „Další ukázky“ můžeme sledovat výpočet dalších příkladů.

obr.2

obr.3

obr.4

obr.5

obr.6

obr.8

·      Doplňování – Žák procvičuje násobení desetinného čísla (se zvoleným počtem číslic před a za desetinnou čárkou) čísly 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 nebo 1 000 000 - podle volby.

Můžeme se rozhodnout pro procvičování „S názorem“ nebo „Bez názoru“.

-       Při procvičování „S názorem“ můžeme zvolit, zda tabulka pro výpočet je „Předvyplněná“ (desetinné číslo v ní je již doplněné) nebo „K vyplňování“ (žák sám doplňuje desetinné číslo na správné místo v tabulce). Dál pak žák postupuje při výpočtu podle pokynů, uvedených v horní části obrazovky. Nejprve pokud je třeba, doplní potřebný počet nul za poslední desetinné místo. To provede tak, že klikne myší na modré okénko, kam chce doplnit nulu, a doplní ji. Pak klikne na „Pokračovat“. Pomocí myši přetáhne ručičku na místo, kam chce posunout desetinnou čárku, a klikne na „Pokračovat“. Nyní klikne na okénko s otazníkem a doplní do něj hodnotu vypočtenou v tabulce. Při volbě „Usnadnění“ obloučky napovídají, kam se má při výpočtu posunout desetinná čárka (viz obr. 10 – 13).

-       Při procvičování „Bez názoru“ jde již o samostatné procvičování násobení desetinného čísla. V případě volby „Se stejným činitelem“ mají všechny zobrazené příklady stejné činitele. Bez této volby mají zobrazené příklady různé činitele. Úkol žák provede tak, že klikne myší na okénko s otazníkem a doplní výsledek.

obr.10

obr.11

obr.12

obr.13

2.            Dělení

·      Postup – Žák si může nechat zobrazit, jak postupovat při dělení desetinného čísla čísly 10, 100, 1 000 atd.

·      Ukázky – Animace (podobná jako video), zobrazuje postupně jednotlivé kroky při provádění výpočtu.

Nejprve volíme, zda chceme ukázat postup výpočtu dělení desetinného čísla nebo celého čísla (číslo nemá na místě jednotek, desítek atd. nuly). Žák má na obrazovce zobrazený příklad na dělení desetinného čísla nebo celého čísla číslem 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000 - podle volby. U celého čísla můžeme volit počet cifer od 1 do 5, u desetinného čísla je možné zvolit počet číslic za desetinnou čárkou od 1 do 5 a počet číslic před desetinnou čárkou od 0 do 5. Po kliknutí na „Animace“ můžeme sledovat průběh výpočtu příkladu. Rychlost průběhu animace je možné posuvníkem zvyšovat nebo snižovat.  Po kliknutí na „Další ukázky“ můžeme sledovat výpočet dalších příkladů.

·      Doplňování – Žák procvičuje dělení desetinného čísla (se zvoleným počtem číslic před a za desetinnou čárkou) nebo celého čísla (se zvoleným počtem cifer) čísly 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 nebo 1 000 000 - podle volby.

Můžeme se rozhodnout pro procvičování „S názorem“ nebo „Bez názoru“.

-       Při procvičování „S názorem“ můžeme zvolit, zda tabulka pro výpočet je „Předvyplněná“ (dělenec v ní je již doplněný) nebo „K vyplňování“ (žák sám doplňuje dělence na správné místo v tabulce). Dál pak žák postupuje při výpočtu podle pokynů, uvedených v horní části obrazovky. Nejprve pokud je třeba, doplní potřebný počet nul před dělence. To provede tak, že klikne myší na modré okénko, kam chce doplnit nulu, a doplní ji. Pak klikne na „Pokračovat“. Pomocí myši přetáhne ručičku na místo, kam chce posunout desetinnou čárku, a klikne na „Pokračovat“, případně ještě doplní nulu na prázdné místo před desetinnou čárkou.  Nyní klikne na okénko s otazníkem a doplní do něj hodnotu vypočtenou v tabulce. Při volbě „Usnadnění“ obloučky napovídají, kam se má při výpočtu posunout desetinná čárka.

-       Při procvičování „Bez názoru“ jde již o samostatné procvičování dělení desetinného čísla nebo celého čísla. V případě volby „Se stejným dělitelem“ mají všechny zobrazené příklady stejné dělitele. Bez této volby mají zobrazené příklady různé dělitele (viz obr.14). Úkol žák provede tak, že klikne myší na okénko s otazníkem a doplní výsledek.

obr.14