PŘEVODY JEDNOTEK

1.            SEZNÁMENÍ S JEDNOTKAMI

Ve cvičení „Seznámení s jednotkami“ je u většiny veličin (s výjimkou délky a času) možné volit „Jednoduchou verzi“ nebo „Rozšířenou verzi“. V jednoduché verzi se žák seznamuje pouze s nejčastěji užívanými jednotkami. Dále je možné volit „Obtížnost 1“ nebo „Obtížnost 2“, u které je potřebná také znalost desetinných čísel ev. zlomků (čas).

Části „Jednotky“, „Hodnoty jednotek“ a „Vztahy sousedních jednotek“ u každé veličiny mají za cíl seznámit žáka se základní jednotkou a s jednotkami vedlejšími, s hodnotou jednotek a se vztahy mezi sousedními jednotkami.

1.1.       Délka

·           Základní jednotka: 1 m (metr)

Vedlejší jednotky: mm, cm dm, km

·           Hodnoty jednotek: 1 m = 1 000 mm, 1 m = 100 cm, 1 m = 10 dm, 1 km = 1 000 m

·           Vztahy sousedních jednotek

·           Řazení jednotek - Úkolem žáka je seřadit jednotky rozmístěné na ploše vzestupně nebo sestupně, zleva doprava nebo shora dolů. Při volbě „Usnadnění“ žák vidí, kam má umístit jednotku vyšší hodnoty. Je také možno skrýt panel volby kliknutím na ikonu „Skrýt“ (viz obr.2).

·           Stejné hodnoty - Žák má z výrazů zobrazených v horní části obrazovky umístit na levou stránku knihy všechny výrazy, které mají stejnou hodnotu jako zadaný výraz. V případě volby „Pouze s hodnotou 1“ je počet zadaných jednotek vždy 1(viz obr.3).

·           Obrázky k jednotce - Žák má z obrázků zobrazených v horní části obrazovky vybrat a umístit na levou stránku knihy obrázky všeho toho, co měříme v uvedené jednotce.

1.2.       Hmotnost

·           Základní jednotka: 1 kg (kilogram)

Vedlejší jednotky: g, t (viz obr.1). V rozšířené verzi navíc: dag (dkg)

obr.1

·           Hodnoty jednotek: 1 kg = 1 000 g, 1 kg = 100 dag (dkg), 1 t = 1 000 kg

·           Vztahy sousedních jednotek

·           Řazení jednotek - Úkolem žáka je seřadit jednotky rozmístěné na ploše vzestupně nebo sestupně, zleva doprava nebo shora dolů. Při volbě „Usnadnění“ žák vidí, kam má umístit jednotku vyšší hodnoty. Je také možno skrýt panel volby kliknutím na ikonu „Skrýt“ (viz obr.2).

obr.2

·           Stejné hodnoty - Žák má z výrazů zobrazených v horní části obrazovky umístit na levou stránku knihy všechny výrazy, které mají stejnou hodnotu jako zadaný výraz. V případě volby „Pouze s hodnotou 1“ je počet zadaných jednotek vždy 1(viz obr.3).

obr.3

·           Obrázky k jednotce - Žák má z obrázků zobrazených v horní části obrazovky vybrat a umístit na levou stránku knihy obrázky všeho toho, co měříme v uvedené jednotce.

1.3.       Čas

·           Základní jednotka: 1 s (sekunda)

Vedlejší jednotky: min, h

·           Hodnoty jednotek: 1 min = 60 s, 1 h = 60 min, 1 h = 3 600 s

·           Vztahy sousedních jednotek

·           Řazení jednotek - Úkolem žáka je seřadit jednotky rozmístěné na ploše vzestupně nebo sestupně, zleva doprava nebo shora dolů. Při volbě „Usnadnění“ žák vidí, kam má umístit jednotku vyšší hodnoty. Je také možno skrýt panel volby kliknutím na ikonu „Skrýt“ (viz obr.2).

·           Stejné hodnoty - Žák má z výrazů zobrazených v horní části obrazovky umístit na levou stránku knihy všechny výrazy, které mají stejnou hodnotu jako zadaný výraz (viz obr.3).

1.4.       Obsah

·           Základní jednotka: m² (metr čtvereční)

Vedlejší jednotky: mm², cm² dm², km². V rozšířené verzi navíc: a, ha

·           Hodnoty jednotek:

1 m² = 1 000 000 mm², 1 m² = 10 000 cm², 1 m² = 100 dm²

1 a  = 100 m², 1 ha = 10 000 m², 1 km² = 1 000 000 m²

·           Vztahy sousedních jednotek

·           Řazení jednotek - Úkolem žáka je seřadit jednotky rozmístěné na ploše vzestupně nebo sestupně, zleva doprava nebo shora dolů. Při volbě „Usnadnění“ žák vidí, kam má umístit jednotku vyšší hodnoty. Je také možno skrýt panel volby kliknutím na ikonu „Skrýt“ (viz obr.2).

·           Stejné hodnoty - Žák má z výrazů zobrazených v horní části obrazovky umístit na levou stránku knihy všechny výrazy, které mají stejnou hodnotu jako zadaný výraz. V případě volby „Pouze s hodnotou 1“ je počet zadaných jednotek vždy 1 (viz obr.3).

1.5.       Objem – litr

·           Základní jednotka: l (litr)

Vedlejší jednotky: hl. V rozšířené verzi navíc: ml, cl, dl

·           Hodnoty jednotek: 1 l = 1 000 ml, 1 l = 100 cl, 1 l = 10 dl, 1 hl = 100 l

·           Vztahy sousedních jednotek

·           Řazení jednotek - Úkolem žáka je seřadit jednotky rozmístěné na ploše vzestupně nebo sestupně, zleva doprava nebo shora dolů. Při volbě „Usnadnění“ žák vidí, kam má umístit jednotku vyšší hodnoty. Je také možno skrýt panel volby kliknutím na ikonu „Skrýt“ (viz obr.2).

·           Stejné hodnoty - Žák má z výrazů zobrazených v horní části obrazovky umístit na levou stránku knihy všechny výrazy, které mají stejnou hodnotu jako zadaný výraz. V případě volby „Pouze s hodnotou 1“ je počet zadaných jednotek vždy 1 (viz obr.3).

·           Obrázky k jednotce - Žák má z obrázků zobrazených v horní části obrazovky vybrat a umístit na levou stránku knihy obrázky všeho toho, co měříme v uvedené jednotce.

1.6.       Objem – metr krychlový

·           Základní jednotka: m³ (metr krychlový)

Vedlejší jednotky: cm³, dm³. V rozšířené verzi navíc: mm³

·           Hodnoty jednotek: 1 m³ = 1 000 000 000 mm³, 1 m³ = 1 000 000 cm³, 1 m³ = 1 000 dm³

·           Vztahy sousedních jednotek

·           Řazení jednotek - Úkolem žáka je seřadit jednotky rozmístěné na ploše vzestupně nebo sestupně, zleva doprava nebo shora dolů. Při volbě „Usnadnění“ žák vidí, kam má umístit jednotku vyšší hodnoty. Je také možno skrýt panel volby kliknutím na ikonu „Skrýt“ (viz obr.2).

·           Stejné hodnoty - Žák má z výrazů zobrazených v horní části obrazovky umístit na levou stránku knihy všechny výrazy, které mají stejnou hodnotu jako zadaný výraz. V případě volby „Pouze s hodnotou 1“ je počet zadaných jednotek vždy 1 (viz obr.3).

2.            PŘEVODY

Ve cvičení „Převody“ je u většiny veličin (s výjimkou délky a času) možné volit „Jednoduchou verzi“ nebo „Rozšířenou verzi“. V jednoduché verzi provádí žák převody pouze nejčastěji užívaných jednotek. Dále je možné volit „Obtížnost 1“ nebo „Obtížnost 2“, u které je potřebná také znalost desetinných čísel ev. zlomků (čas).

V případě volby „Zobrazit postup“ si žák může nechat zobrazit, jak postupovat při provádění převodů. Převody pak můžeme provádět buď mezi základní jednotkou a vedlejší jednotkou (volba „Mezi zákl. a vedl. jedn.“) nebo můžeme provádět převody nejen mezi hlavní a vedlejší jednotkou, ale také mezi vedlejšími jednotkami (volba „Libovolně“). Na obrazovce se zobrazí výraz a pokyn, na co má žák tento výraz převést. Výsledek má doplnit do okénka s otazníkem. Úkol žák provede tak, že klikne myší na okénko s otazníkem a doplní správnou hodnotu.

Jako pomoc při provádění převodů si může žák nechat zobrazit „Vztah mezi jednotkami“ nebo „Tabulku“ (s výjimkou času). Tabulka může být „Předvyplněná“ nebo „K vyplňování“. V tabulce je červeně zvýrazněná značka jednotky, kterou převádíme, a jednotky, na kterou budeme provádět převod. Šipka naznačuje směr převodu. V předvyplněné tabulce je již doplněn počet jednotek, které budeme převádět (viz obr. 1 a obr. 2). V případě volby „Tabulka k vyplňování“ musí nejprve žák vyplnit v tabulce okénka s otazníkem. Po doplnění tabulky žák klikne na okénko s otazníkem a doplní počet jednotek, na které má provést převod.

2.1.       Délka

2.2.       Hmotnost

obr.1

obr.2

2.3.       Čas

2.4.       Obsah

2.5.       Objem – litr

2.6.       Objem – metr krychlový