VYŠŠÍ MATEMATIKA

Tato část má 6 oddílů:

1.      dělitelnost přirozených čísel – znaky dělitelnosti, prvočísla, rozklad čísel na prvočíselné činitele, největší společný dělitel a nejmenší společný násobek,

2.      zlomky – zápis, názorná představa zlomku, porovnávání, rozšiřování a krácení zlomků, sčítání a odčítání zlomků se stejným i různým jmenovatelem, výpočet části celku,

3.      desetinná čísla – znázornění na číselné ose, zápis, porovnávání, sčítání, odčítání a násobení a dělení čísly 10, 100, 1000 atd.,

4.      zaokrouhlování – na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce a statisíce v různých oborech,

5.      římská čísla a jejich převody na arabská čísla a zpět,

6.      převody jednotek.