VYŠŠÍ MATEMATIKA

Část vyšší matematiky má 5 oddílů:

1.        dělitelnost přirozených čísel - znaky dělitelnosti, prvočísla, rozklad čísel na prvočíselné činitele, největší společný dělitel a nejmenší společný násobek

2.        zlomky – zápis, názorná představa zlomku, porovnávání, rozšiřování a krácení zlomků, sčítání a odčítání zlomků se stejným i různým jmenovatelem, výpočet části celku

3.        desetinná čísla - znázornění na číselné ose, zápis, porovnávání, sčítání a odčítání

4.        zaokrouhlování – na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce a statisíce v různých oborech

5.        římská čísla a jejich převody na arabská čísla a zpět.