ZÁBAVNÉ PROCVIČOVÁNÍ

Tato část se zaměřuje na cvičení zrakového zapamatování konkrétních a konkrétně-abstraktních obrázků i abstraktních tvarů (číslic), skládání částí v celek, vizuomotoriku, orientaci na ploše, na cvičení koncentrace a také na zábavné procvičení jednotlivých operací.