ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ

Tato část se zaměřuje na cvičení zrakového vnímání - zrakové rozlišování, cvičení zrakové pozornosti, vizuomotoriky, zrakové paměti a koncentrace.